South Glasgow areas of old County

Crookston, Darnley, Govan (Parts of), Nitshill, Pollokshaws, Pollok, Scotstoun, Shawlands